Động từ

BÀI 2: THỂ CỦA ĐỘNG TỪ (виды глаголов)

Các vấn đề cần nắm được trong bài này : Thể động từ và cấu tạo thể động từ Cách dùng của thể động từ trong các thời(thì) tiếng nga  Lưu ý : Link bài tập ở phần cuối của bài lý thuyết này. Bạn nên làm ...

BÀI 1: QUY TẮC CHIA ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG NGA (спряжения русских глаголов)

Quy tắc chia động từ trong tiếng Nga Các đặc điểm tiêu biểu của động từ trong tiếng nga: bảng 1 Ngoài ra, động từ trong tiếng nga còn có 1 số đặc điểm khác:                        1. Ngoại động từ ...

  • 1
  • 2