Trang chủ » Bài luyện 15 : Cách 2 và động từ (P3)

Bài luyện 15 : Cách 2 và động từ (P3)

 

5

 

Từ bảng trên ta thấy được

  • Những động từ này đều  + giới từ От+ Danh từ Cách 2
  • Có những động từ được ghi là Защищать(ся)/защитить(ся)nghĩa là nó sẽ được dùng cả khí có và không có  đuôi từ  (ся) .Những động từ có đuôi từ (ся)  trong tiếng nga gọi đó là những động từ phản thân ( sẽ được nghiên cứu cụ thể ở phần động từ ), cần chú ý về nghĩa khi động từ có đuôi từ này
  • Những động từ không có đuôi  (ся)  thì phải +   кого/что от кого/чего .Còn khi nó có đuôi  (ся)   thì không cần  кого/что  nữa , chỉ còn  от кого/чего  .

Sau đây là bài luyện

CHÚ Ýđối với những câu có 2 từ được ghi trong ngoặc ví dụ (tiếng-nga) bạn chỉ cần lựa  chọn 1 trong 2 từ đó hoặc là” tiếng”  hoặc là “nga” để điền vào ô trống mà không cần phải biến đôi gì .

1. Я хочу (избавить — избавиться) вас от (ненужные заботы).

2. Несколько пассажиров разбившегося самолёта(спасли— спаслись) от (гибель)благодаря тому, что находились в хвосте самолёта.

3. Розы нужно (укрыть — укрыться)от (снег)бумагой или плёнкой

4. Девочка( прячет— прячется) свой дневник от (родители).

5. Ей не удалось(скрыть – скрыться) от (окружающие)своё волнение.

6. . С трудом мне удалось(освободить — освободиться) от (назойливый)посетителя.

7. Деревья(защищали— защищались) дорогу от (снежные заносы).

8. Шум за окном(отвлекает— отвлекается)меня от (работа).

9. Он наотрез отказался от (помощь), сделал всё сам.

10. Я не отказываюсь от (свои слова)


 

Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0
avatar
  Subscribe  
Notify of