Trang chủ » Улыбка ( Детские песни )

Улыбка ( Детские песни )

Từ  vựng và một số cấu trúc câu trong bài hát.

 1. Улыбка: nụ cười
 2. Хмурый:cau có, xấu,có mây , u ám
 3. Светлей : là dạng so sánh hơn của tính từ  светлый :sáng, tươi sáng, đẹpđẽ
   светлая лампочка: ngọn đèn sáng /светлая голова :đầu óc minh mẫn/ светлые воспоминания    :những ký ức tươi sáng.
 4. Делиться-поделиться чем с  кем : Chia sẻ,trao đổi  cái gì đó với ai
  Поделись радостью со своими  друзьями  :hãy chia sẻ niềm vui với bạn bè của mình.
 5. Возвращаться-вернуться куда : trở về , trở lại
  Danh từ  возвращение : sự trở về, trở lại
  Хошимин вернулся на  родину   в 1941 г  : Hồ Chí Mính đã trở vê nước vào năm 1941.
 6. Тогда :lúc ấy,lúc bây giờ
 7. Начинаться-начнаться с чего : bắt đầu từ cái gì
  Дружба начинается с улыбки :Tình bạn bắt  đầu từ nụ cười
  Урок начинается: bài học bắt đầu.

Улыбка

1.

                                                                                           Улыбка 

От хмурый день светлей                             Ngày u ám sáng hơn bởi   nụ cười 

От улыбки в небе радуга проснется                                                      Cầu vồng trên cao thức giấc bởi  nụ cười 

улыбкою своей                                             Hãy chia sẻ cho nhau nụ  cười của mình 

И она к тебе не раз еще                              Và nụ  cười sẽ quay trở lại với bạn thêm nữa 

 

И тогда наверняка вдруг запляшут облака                                       Và khi ấy những đám mây chắc chắn  sẽ tung tăng nhảy múa

И кузнечик запиликает скрипке                         Chú dế mèn cùng kéo lên khúc ca

С голубого ручейка начинается река                                                    Dòng sông bắt đầu từ con suối xanh

Ну а начинается с улыбки                          Còn tình bạn thì bắt đầu từ nụ cười 

С голубого ручейка начинается река                                                    Dòng sông bắt đầu từ con suối xanh       

Ну а дружба начинается с улыбки                                                          Còn tình bạn bắt đầu từ nụ  cười

 

От улыбки одной                                      Trong nụ cười với anh sáng ban mai      

Перестанет плакать самый грустный дождик                                Cơn mưa buồn nhất  cũng ngừng khóc

Сонный лес простится с тишиной                                                           Cánh rừng đang say giấc chia tay sự im lặng

И захлопает в зеленые ладоши                                                                 Cùng vỗ tay theo nhịp xanh tươi

 

И тогда наверняка запляшут облака      Và khi ấy những đám mây chắc chắn sẽ tung tăng nhảy múa

И кузнечик запиликает на скрипке                                                        Cùng dế mèn dệt lên những khúc ca

С ручейка начинается река                    Dòng sông bắt đầu  từ con suối xanh nhỏ bé

Ну а дружба начинается с улыбки                                                          Còn tình bạn bắt đầu từ nụ  cười 

С голубого ручейка начинается река                                                    Dòng sông  bắt đầu từ con suối xanh nhỏ bé

Ну а дружба начинается с улыбки                                                          Còn tình bạn bắt đầu từ nụ cười

 

От улыбки станет всем теплей                                                                  Đất trời  trở nên ấm áp  hơn nhờ nụ cười 

И слону и даже маленькой улитке                                                          Đàn voi to và những chú ốc sên nhỏ

Так пускай повсюду на                                      Tràn niềm vui trên khắp nơi mặt đất

Будто лампочки включаются улыбки                                                 Để mọi ánh đèn lung linh trong tiếng cười

 

И тогда наверняка вдруг запляшут облака                                       Và khi ấy những đám mây chắc chắn sẽ tung tăng nhảy mùa

И кузнечик на скрипке                           Cùng dế mèn dệt lên một khúc ca

С голубого ручейка начинается река                                                   Dòng sông bắt đầu  từ con suối xanh nhỏ bé

Ну а дружба начинается с улыбки                                                        Còn tình bạn bắt đầu từ nụ  cười

 

С голубого ручейка начинается река                                                  Dòng sông bắt đầu  từ con suối xanh nhỏ bé

Ну а дружба начинается с улыбки                                                       Còn tình bạn bắt đầu từ nụ  cười


 

 

Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0

Leave a Reply