Trang chủ » Кто из сестёр вам об этом сказа…?

Кто из сестёр вам об этом сказа…?

Кто из сестёр вам об этом сказа…?

          Có thể sẽ có bạn nói «сказала» vì trong câu mang ý chỉ phụ nữ (giống cái), nhưng không hoàn toàn như vậy. Hãy cùng nhau ghi nhớ: động từ vị ngữ kết hợp với chủ ngữ là đại từ để hỏi кто được biến đổi ở dạng số ít, còn ở thì quá khứ được biến đổi thêm ở giống đực không phụ thuộc ý trong câu chỉ số ít hay nhiều, giống đực hay giống cái:

  • Кто из женщин сегодня председательствует на собрании?;
  • Кто из учениц записался в литературный кружок?

          Nếu chúng ta nói «Кто из лыжниц пришла первой, thì điều đó được giải thích bằng  ngữ cảnh cụ thể: sẽ không tiện khi nói «пришёл первым» (về các cô gái trượt tuyết) hay «пришёл первой» (phá hỏng ý nghĩa liên kết ngữ pháp giữa động từ với các thành phần bổ ngữ khác).

          Dựa vào nguyên tắc chung chúng ta cũng có thể nói: «Никто из учениц не мог лучше ответить», bởi vì đại từ phủ định (никто) nằm trong thành phần chủ ngữ. Thực tế trong lời nói hàng ngày chúng ta có thể nghe thấy các câu như: «Никто из девушек, даже Зоя, не нашлась что сказать». Ở đây xuất hiện cấu trúc liên kết-xác định «даже Зоя». – danh từ giống cái làm ảnh hưởng tới biến đổi động từ.

         Liên quan tới các đại từ không xác định. Theo nguyên tắc chúng ta nói: «Кто-то (кое-кто) из учениц отсутствовал на последнем уроке». Tuy nhiên nếu xuất hiện cấu trúc giải nghĩa có chứa danh từ giống cái thì có thể nói: «Некто в чёрном, по-видимому иностранка, вошла в ложу театра».

          Trong cụm từ «не кто иной, как» trật tự từ có thể tác động lên giống và số của động từ vị ngữ. Hãy cùng so sánh cách kết hợp các thành phần của câu sau theo nguyên tắc lời nói văn học:

  • Это сделал не кто иной, как дети;
  • Это сделал не кто иной, как Оля

Và kết hợp theo ý nghĩa trong văn phong lời nói hàng ngày:

  • Не кто иной, как дети, сделали это;
  • Не кто иной, как Оля, сделала это.

Theo cuốn “ГОВОРИТЕ И ПИШИТЕ ПО-РУССКИ ПРАВИЛЬНО”

của Д.Э. РОЗЕНТАЛЬ

Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0
avatar
  Subscribe  
Notify of