Trang chủ » ДА, Я СЕЙЧАС В ОТПУСКУ ИЛИ В ОТПУСКЕ?

ДА, Я СЕЙЧАС В ОТПУСКУ ИЛИ В ОТПУСКЕ?

ДА, Я СЕЙЧАС В ОТПУСКУ ИЛИ В ОТПУСКЕ?

(Các phương án biến đuổi danh từ cách 6 giống đực số 1 và văn phong sử dụng chúng)

 

       Các bạn có biết nên nói như thế nào là đúng: в отпуске или в отпуску (nghỉ phép)? в цехе или в цеху (phân xưởng)? в чае или в чаю (chè, trà)? в аэропорте или в аэропорту (sân bay)? в спирте или в спирту (rượu cồn)? на холоде или на холоду (sự lạnh)?

       Cả 2 phương án biến đổi của các danh từ trên đều đúng, nhưng giữa chúng có sự khác biệt về văn phong.

       Hình thái có đuôi -e thuộc văn phong sách vở, còn đuôi -у/-ю thuộc văn phong giao tiếp bình dân, thông tục hoặc nghề nghiệp. Mỗi hình thái có phạm vi hoạt động xác định tuỳ theo tình huống. Như vậy, trong quyết định của cơ quan: Полагать П.И. Сергеева в отпуске с 1 июня, nhưng khi Sergey nói về quyết định này thì: Я сейчас в отпуску.

        Cùng so sánh hình thái của các từ trong các trường hợp khác nhau: работа на дому — номер на доме; задыхаться в дыму — в дыме пожарищ; весь в жиру — плавать в жире; в кругу друзей — в круге подобных представлений; весь в поту — трудиться в поте лица; у него в роду — в роде Толстых; в третьем ряду — в ряде случаев; стоять в углу — в угле треугольника; сад в цвету — во цвете лет и т.п.

        Thường thì hình thái cách 6 -у/-ю của danh từ giống đực còn thể hiện ý nghĩa hoàn cảnh (địa điểm, thời gian), còn dạng -e thể hiện ý nghĩa bổ sung. Ví dụ: растёт в лесу (обстоятельство, где? – mọc ở đâu? – ở trong rừng) – знает толк в лесе (дополнение, в чём? – am hiểu điều j? – về rừng)

Hay:

Находиться в строю (где находиться?) — ошибки в строе простого предложения (ошибки в чём?);

Грибы в лесу (где грибы?) — роль Несчастливцева в «Лесе» А.Н. Островского (в чём?);

Родился в 1918 году (когда? В каком году?) — события, описанные в «Восемнадцатом годе» А.Н. Толстого (в каком произведении?);

Гулять в вишнёвом саду (где гулять?) — герои в «Вишнёвом саде» А.П. Чехова (в каком произведении?).

Hình thái đuôi -e của danh từ cách 6 giống đực được thay thế dạng đúng (đuôi –y/- ю) khi có tính từ đứng trước nó: на ветруна сквозном ветре (gió lùa); на краюна переднем крае (tiền tuyến – cụm từ cố định); в снегув пушистом снеге (tuyết xốp).

Theo cuốn “ГОВОРИТЕ И ПИШИТЕ ПО-РУССКИ ПРАВИЛЬНО”

của Д.Э. РОЗЕНТАЛЬ

Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0
avatar
  Subscribe  
Notify of