Trang chủ » КНИГУ Я ВЗЯЛ У ПОДРУГИ МОЕЙ СЕСТРЫ, УЕХАВШЕЙ НА ДАЧУ

КНИГУ Я ВЗЯЛ У ПОДРУГИ МОЕЙ СЕСТРЫ, УЕХАВШЕЙ НА ДАЧУ

КНИГУ Я ВЗЯЛ У ПОДРУГИ МОЕЙ СЕСТРЫ, УЕХАВШЕЙ НА ДАЧУ

        Đã khi nào các bạn bắt gặp 1 câu tương tự như vậy chưa? Người ra ngoại ô là chị gái hay bạn của chị ý? Trong câu này sử dụng đoạn tính động từ hay vế câu xác định который («…у подруги моей сестры, которая уехала на дачу») không loại bỏ được tính 2 nghĩa của câu. Cần chú ý biến đổi các danh từ hay sử dụng các cách nói khác nhau khi sử dụng tính động từ và который để mở rộng nghĩa cho các danh từ, đặc biệt khi các danh từ cùng giống được biến đổi chung 1 cách hay trùng đuôi biến đổi. Cần phải viết lại câu trên như sau: Книгу мне дала подруга моей сестры, уехавшая на дачу hay …подруга моей сестры, уехавшей на дачу.

        Đôi khi thành phần từ vựng câu gợi ý ý nghĩa chính trong câu diễn đạt 2 nghĩa. Ví dụ trong câu «В связи с 200-летием со дня рождения А.С. Пушкина было намечено провести ряд лекций в клубах, посвященных творчеству великого классика русской литературы» rõ ràng các bài thuyết trình liên qua tới Puskin, chứ không phải câu lạc bộ, nên câu sẽ trở nên gọn nghĩa khi thay đổi trật tự từ: …провести в клубах ряд лекций, посвященных…

Theo cuốn “ГОВОРИТЕ И ПИШИТЕ ПО-РУССКИ ПРАВИЛЬНО”

của Д.Э. РОЗЕНТАЛЬ

Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0
avatar
  Subscribe  
Notify of