Trang chủ » Голубой вагон (Детские песни)

Голубой вагон (Детские песни)

 

Từ vựng và một số cấu trúc trong bài hát :

 1. Уплывать –уплыть : rời, trôi ra xa, trôi  dần, mất dần
  Осень уплыла :Mùa xuân đã trôi qua
  -Лодка уплыла по течению
  :Con thuyền đã rời đi xuôi theo dòng nước
 2. Встречать-встечить  кого/что  : gặp ,tiếp đón ai cái gì
  Danh từ :
  встреча (cuộc gặp )
  Сегодня  у учителя  встреча  с родилелями учеников :Hôm nay giáo viên có cuộc gặp với các phụ huynh học sinh.
   встретил его на улице : tôi gặp anh áy ở trên đường.
  -Сестра встречает моего отца на вокзале.
  :Chị gái đón bố tôi ở nhà ga .
  -Мы вместе встретим новый год .
  Chúng ta sẽ đón  năm mới cùng nhau.
 3. Встречаться-встечиться  с кем /чем : gặp nhau
  Он всречается с своей подругой в  азропорту  :Anh ấy và bạn gái đang gặp nhau ở sân bay.
 4. Верить-поверить кому-чему  / во что -кого : tin tưởng ai cái gì/vào cái gì ai 
  я верю каждому твоему слову : Tao tin từng lời của mày.
  Мы всегда верили  в победу/бога/будущее : Chúng tôi đã luôn tin tưởng vào chiến thắng/chúa(thần thành)/ tương lai
  Не верить своим глазами :ngạc nhiên, không tin vào mắt của mình.

1. минуты уплывают в даль,            Từng phút cứ chầm chậm trôi xa

Встречи с ними ты уже не жди.                                                               Làm sao gặp được  mà chờ đợi

И хотя нам прошлое немного жаль,                                                     Nên làm chúng ta một chút nối tiếc kỷ niệm       

, конечно, впереди.                                 Điều tất nhiên  tốt hơn  hãy tiến lên phía trước     

 

Припев:điệp khúc

Скатертью, скатертью   путь стелется, Đường dài trải thảm sáng ngời

И упирается прямо в небосклон.                                                                                         Cùng tiến thẳng về phía chân trời thôi 

, каждому В лучшее      Mỗi chúng ta nên tin tưởng vào điều tốt đẹp

Катится, катится  Голубой вагон.                                                                                       Lướt nhanh, lướt nhanh toa tàu xanh

 

Может мы обидели кого-то зря,                                                                         Có thể chúng ta đã làm ai đó phật ý 

Календарь закроет лист.                                   Cuốn lịch sẽ đóng lại tờ cũ             

К новым приключениям спешим, …          Chúng ta phải nhanh lên  tới những cuộc phưu lưu mới  

Эй, прибавь-ка ходу, машинист!                                                                            Tăng tốc thôi, anh chàng  lái tàu ơi 

Припев.

Голубой вагон , качается,                         Toa tàu xanh đang chạy-lắc lư

Скорый поезд набирает ход…                                                                      Đoàn tàu đang tăng tốc nhanh dần

Ах, зачем же этот день ,                   Ngày này sao  kết thúc được  chứ

Пусть бы он целый год!                        Mong sao nó kéo dài cả năm 


 

Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0
avatar
  Subscribe  
Notify of