Trang chủ » ВЛАДЕЕТ НЕМЕЦКИМ И ФРАНЦУЗСКИМ ЯЗЫК…

ВЛАДЕЕТ НЕМЕЦКИМ И ФРАНЦУЗСКИМ ЯЗЫК…

ВЛАДЕЕТ НЕМЕЦКИМ И ФРАНЦУЗСКИМ ЯЗЫК… 

         Danh từ có dạnh số ít hay số nhiều, nếu trước nó có từ 2 định ngữ (tính từ) khác nhau trở lên? Đâu là phương án đúng: владеет немецким и французским языком hay языками? В правой и левой руке hay руках? Nhìn chung không có những quy tắc nghiêm ngặt cho các trường hợp này. Dưới đây là 1 số gợi ý có thể giúp đỡ các bạn lựa chọn hình thái cho danh từ:

  • Số ít nhấn mạnh mối liên kết bên trong của các sự vật xác định, sự giống nhau về ngữ nghĩa hay thuật ngữ: головной и спинной мозг, брюшной и сыпной тиф, в правой и левой руке, глаголы несовершенного и совершенного вида, существительные мужского и женского рода, оперное и балетное искусство, учащиеся среднего и старшего школьного возраста,
  • Số ít thường được sử dụng nếu định ngữ là số từ thứ tự hoặc đại từ: рабочие первой и второй смены, между пятым и шестым учеником, у моего и твоего отца, в том и другом случае, у этой и той команды,…
  • Số nhiều nhấn mạnh sự tồn tại của các sự vật, hiện tượng: биологический и химический методы, болгарская и польская команды, золотая и серебряная медали, соляная и серная кислоты, токарный и фрезерный станки, овечья и телячья шкуры, академическое и массовое издания книги, Орловская и Курская области, …

 

Theo cuốn “ГОВОРИТЕ И ПИШИТЕ ПО-РУССКИ ПРАВИЛЬНО”

của Д.Э. РОЗЕНТАЛЬ

Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0
avatar
  Subscribe  
Notify of