Trang chủ » nước Nga

nước Nga

10 SƯ THẬT VỀ NƯỚC NGA

10 SƯ THẬT VỀ NƯỚC NGA Nga có diện tích bề mặt (17 triệu km2) ngang bằng với diện tích sao Thiên Vương (16,6 triệu km2). Ống dẫn các loại của Nga có thể cuốn quanh Trái Đất hơn 6 vòng, bao gồm ống dẫn...