Trang chủ » nghề nghiệp

nghề nghiệp

Bài 2 – Bài giảng tiếng Nga

https://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/02/Bai2.mp3 Liên kết tải về Đan Thi và Tania Rumyantseva tiếp tục làm việc với các bạn trong chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. Xin chào các bạn!  З...