Trang chủ » danh từ số nhiều

danh từ số nhiều

BÀI 4: CÁC DANH TỪ LUÔN Ở DẠNG SỐ ÍT HOẶC SỐ NHIỀU

CÁC DANH TỪ LUÔN Ở DẠNG SỐ ÍT HOẶC SỐ NHIỀU    1. Những danh từ luôn ở dạng số ít không kết hợp với số từ. Đối với các danh từ chỉ vật chất, thực phẩm hay rau củ luôn có các danh từ mang ý nghĩa định ...

Bài 20 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”.                      *** Xin chào các bạn!ЗДРАВСТВУЙТЕ! Trong những bài trước, khi đặt câu đôi khi ta dùng đ...