Trang chủ » câu mục đích

câu mục đích

ВЫРАЖЕНИЕ ЦЕЛИ (câu mục đích)

ВЫРАЖЕНИЕ ЦЕЛИ (câu mục đích)         Trong các câu mục đích nội dung hướng tới những tình huống đã được lên kế hoạch hay được mong muốn. Ý nghĩa mục đích trong câu đơn         Ý nghĩa mục đích trong ...