Trang chủ » звать

звать

ЗВАТЬ, НАЗЫВАТЬ, НАЗЫВАТЬСЯ, НАЗВАТЬСЯ

ЗВАТЬ, НАЗЫВАТЬ, НАЗЫВАТЬСЯ, НАЗВАТЬСЯ  Kết luận: Động từ звать và называться cùng dùng để gọi tên, nhưng звать chỉ dùng để gọi tên người, còn называться gọi tên đồ vật, hiện tượng. Khác với động từ з...