Trang chủ » деепричастие

деепричастие

BÀI 9: TRẠNG ĐỘNG TỪ (деепричастие)

TRẠNG ĐỘNG TỪ (деепричастие)          Trạng động từ – là từ loại đặc biệt có đặc điểm của của động từ và trạng từ. Từ loại này tạo ra mối quan hệ giữa các hành động trong câu, trong đó 1 hành độ...