Văn phòng – Офис

[button-green url=”http://www.tiengnga.net/tu-vung-tieng-nga-theo-chu-de” target=”_blank” position=”left”]Trở về danh sách chủ đề[/button-green]

Văn phòng – Офис [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/x05.ogg”]


шариковая ручка [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0217.ogg”]
bút bi

перерыв [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0218.ogg”]
giờ giải lao

портфель [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0219.ogg”]
cái cặp xách

цветной карандаш [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0220.ogg”]
bút chì màu

конференция [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0221.ogg”]
hội nghị

конференц-зал [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0222.ogg”]
phòng họp (hội nghị)

копия [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0223.ogg”]
bản sao

каталог [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0224.ogg”]
thư mục

папка [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0225.ogg”]
tệp tin

канцелярский шкаф [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0226.ogg”]
tủ hồ sơ

авторучка [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0227.ogg”]
bút máy

лоток для входящей корреспонденции [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0228.ogg”]
khay thư tín

маркер [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0229.ogg”]
dụng cụ đánh dấu

тетрадь [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0230.ogg”]
quyển vở

блокнот [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0231.ogg”]
tập giấy ghi chép

офис [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0232.ogg”]
văn phòng

офисное кресло [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0233.ogg”]
ghế văn phòng

сверхурочное время [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0234.ogg”]
giờ làm thêm

скрепка [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0235.ogg”]
cái kẹp giấy

карандаш [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0236.ogg”]
bút chì

дырокол [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0237.ogg”]
dụng cụ dập lỗ

сейф [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0238.ogg”]
két sắt

точилка [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0239.ogg”]
dụng cụ mài sắc

измельченная бумага [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0240.ogg”]
giấy cắt vụn

шредер [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0241.ogg”]
dụng cụ cắt vụn

скрепление спиралью [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0242.ogg”]
đóng gáy (tài liệu) xoắn ốc

скрепка [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0243.ogg”]
ghim kẹp (hình chữ U)

степлер [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0244.ogg”]
dụng cụ dập ghim kẹp

пишущая машинка [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0245.ogg”]
máy đánh chữ

рабочее место [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0246.ogg”]
trạm (nơi) làm việc

[button-green url=”http://www.tiengnga.net/tu-vung-tieng-nga-theo-chu-de” target=”_blank” position=”left”]Trở về danh sách chủ đề[/button-green]

 

 

Leave a Reply