Trang chủ » Từ vựng tiếng Nga theo chủ đề » Thuật ngữ (khái niệm) trừu tượng – Абстрактные понятия

Thuật ngữ (khái niệm) trừu tượng – Абстрактные понятия

[button-green url=”http://www.tiengnga.net/tu-vung-tieng-nga-theo-chu-de” target=”_blank” position=”left”]Trở về danh sách chủ đề[/button-green]

Thuật ngữ (khái niệm) trừu tượng – Абстрактные понятия [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/x31.ogg”]


управление [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1494.ogg”]
chính quyền

реклама [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1495.ogg”]
quảng cáo

стрела [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1496.ogg”]
mũi tên

запрет [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1497.ogg”]
lệnh cấm

карьера [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1498.ogg”]
sự nghiệp

середина [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1499.ogg”]
trung tâm

выбор [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1500.ogg”]
sự lựa chọn

сотрудничество [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1501.ogg”]
sự cộng tác

цвет [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1502.ogg”]
màu sắc

контакт [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1503.ogg”]
liên hệ

опасность [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1504.ogg”]
mối nguy hiểm

признание в любви [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1505.ogg”]
thổ lộ tình yêu

разрушение [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1506.ogg”]
sự suy giảm

определение [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1507.ogg”]
định nghĩa

различие [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1508.ogg”]
sự khác biệt

трудность [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1509.ogg”]
những khó khăn

направление [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1510.ogg”]
hướng

открытие [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1511.ogg”]
sự khám phá

беспорядок [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1512.ogg”]
hỗn loạn

даль [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1513.ogg”]
nơi xa xôi

расстояние [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1514.ogg”]
khoảng cách

разнообразие [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1515.ogg”]
sự đa dạng

усилие [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1516.ogg”]
nỗ lực

исследование [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1517.ogg”]
khảo sát (thăm dò)

падение [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1518.ogg”]
mùa thu

сила [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1519.ogg”]
lực lượng

аромат [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1520.ogg”]
hương thơm

свобода [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1521.ogg”]
sự tự do

призрак [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1522.ogg”]
con ma

половина [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1523.ogg”]
một nửa

высота [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1524.ogg”]
chiều cao

помощь [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1525.ogg”]
sự trợ giúp

убежище [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1526.ogg”]
nơi cất giấu

родина [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1527.ogg”]
tổ quốc

чистота [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1528.ogg”]
vệ sinh sạch sẽ

идея [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1529.ogg”]
ý tưởng

иллюзия [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1530.ogg”]
ảo tưởng

фантазия [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1531.ogg”]
trí tưởng tượng

интеллект [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1532.ogg”]
trí thông minh

приглашение [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1533.ogg”]
lời mời

справедливость [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1534.ogg”]
công lý

свет [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1535.ogg”]
ánh sáng

взгляд [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1536.ogg”]
cái nhìn

потеря [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1537.ogg”]
tổn thất

увеличение [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1538.ogg”]
độ phóng đại

ошибка [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1539.ogg”]
sai lầm

убийство [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1540.ogg”]
vụ giết người

нация [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1541.ogg”]
quốc gia

новизна [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1542.ogg”]
điều mới mẻ (tân kỳ)

возможность [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1543.ogg”]
tùy chọn

терпение [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1544.ogg”]
lòng kiên nhẫn

планирование [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1545.ogg”]
quy hoạch

проблема [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1546.ogg”]
vấn đề

защита [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1547.ogg”]
bảo vệ

отражение [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1548.ogg”]
sự phản ánh

республика [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1549.ogg”]
nước cộng hòa

риск [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1550.ogg”]
nguy cơ

безопасность [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1551.ogg”]
sự an toàn

тайна [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1552.ogg”]
bí mật

пол [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1553.ogg”]
giới tính

тень [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1554.ogg”]
bóng tối

размер [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1555.ogg”]
kích thước

солидарность [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1556.ogg”]
sự đoàn kết

успех [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1557.ogg”]
sự thành công

поддержка [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1558.ogg”]
sự hỗ trợ

традиция [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1559.ogg”]
truyền thống

вес [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/1560.ogg”]
trọng lượng

[button-green url=”http://www.tiengnga.net/tu-vung-tieng-nga-theo-chu-de” target=”_blank” position=”left”]Trở về danh sách chủ đề[/button-green]

Leave a Reply