Trang chủ » Từ vựng tiếng Nga theo chủ đề » Thời gian – Время

Thời gian – Время

[button-green url=”http://www.tiengnga.net/tu-vung-tieng-nga-theo-chu-de” target=”_blank” position=”left”]Trở về danh sách chủ đề[/button-green]

Thời gian – Время[sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/x08.ogg”]


будильник [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0330.ogg”]
đồng hồ báo thức

древние времена [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0331.ogg”]
lịch sử cổ đại

антиквариат [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0332.ogg”]
đồ cổ

календарь-еженедельник [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0333.ogg”]
lịch hẹn gặp

осень [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0334.ogg”]
mùa thu

отдых [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0335.ogg”]
giờ giải lao

календарь [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0336.ogg”]
lịch

век [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0337.ogg”]
thế kỷ

часы [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0338.ogg”]
đồng hồ

кофе-брейк [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0339.ogg”]
nghỉ uống cà phê

дата [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0340.ogg”]
ngày tháng

электронные часы [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0341.ogg”]
đồng hồ hiện số (điện tử)

солнечное затмение [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0342.ogg”]
nhật thực

конец [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0343.ogg”]
kết thúc (hết)

будущее [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0344.ogg”]
tương lai

история [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0345.ogg”]
lịch sử

песочные часы [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0346.ogg”]
đồng hồ cát

средневековье [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0347.ogg”]
thời trung cổ

месяц [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0348.ogg”]
tháng

утро [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0349.ogg”]
buổi sáng

прошлое [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0350.ogg”]
quá khứ

карманные часы [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0351.ogg”]
đồng hồ bỏ túi

пунктуальность [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0352.ogg”]
sự đúng giờ

спешка [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0353.ogg”]
sự vội vã

времена года [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0354.ogg”]
các mùa (trong năm)

весна [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0355.ogg”]
mùa xuân

солнечные часы [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0356.ogg”]
đồng hồ mặt trời

восход солнца [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0357.ogg”]
bình minh

закат солнца [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0358.ogg”]
hoàng hôn

время [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0359.ogg”]
thời gian (lúc)

время [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0360.ogg”]
thời đại

время ожидания [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0361.ogg”]
thời gian chờ đợi

выходные [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0362.ogg”]
cuối tuần

год [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2014/05/0363.ogg”]
năm

 

[button-green url=”http://www.tiengnga.net/tu-vung-tieng-nga-theo-chu-de” target=”_blank” position=”left”]Trở về danh sách chủ đề[/button-green]

Leave a Reply