Trang chủ » so sánh

so sánh

BÀI 4: SO SÁNH CỦA TÍNH TỪ

BÀI 4: SO SÁNH CỦA TÍNH TỪ Dạng so sánh chỉ được sử dụng và cấu tạo từ tính từ tính chất. Tính từ tính chất có 2 kiểu so sánh: so sánh hơn kém và so sánh hơn nhất. Chúng được chia thành 2 dạng: dạng đ...