Thành phố Vưborg

Danh hiệu “Thành phố vinh quang”:

Năm 2010 thành phố Vưborg được trao danh hiệu cao quý “Thành phố vinh quang” (sắc lệnh số 341 của Tổng thống Liên bang Nga ngày 25.3.2010).

Đài tưởng niệm:

Theo tinh thần của Sắc lệnh, Đài tưởng niệm “Thành phố Vưborg – thành phố vinh quang” được dựng trên quảng trường “Các trung đoàn Vưborg” vào ngày 9.5.2011.

[button-brown url=”https://www.tiengnga.net/ngay-chien-thang/thanh-pho-vinh-quang/” target=”_self” position=”left”]Xem toàn bộ các thành phố vinh quang ..[/button-brown]

Leave a Reply