Thành phố Voronezh

Danh hiệu “Thành phố vinh quang”:

Năm 2008 thành phố Voronezh được trao danh hiệu cao quý “Thành phố vinh quang” (sắc lệnh số 206 của Tổng thống Liên bang Nga ngày 16.2.2008).

Đài tưởng niệm:

Theo tinh thần của Sắc lệnh, Đài tưởng niệm “Thành phố Voronezh – thành phố vinh quang” được dựng trong công viên “Những người yêu nước” (Park patriotov) vào ngày 6.5.2010.

[button-brown url=”https://www.tiengnga.net/ngay-chien-thang/thanh-pho-vinh-quang/” target=”_self” position=”left”]Xem toàn bộ các thành phố vinh quang ..[/button-brown]

Leave a Reply