Thành phố Volokolamsk

Danh hiệu “Thành phố vinh quang”:

Năm 2010 thành phố Volokolamsk được trao danh hiệu cao quý “Thành phố vinh quang” (sắc lệnh số 338 của Tổng thống Liên bang Nga ngày 25.3.2010).

Đài tưởng niệm:

Theo tinh thần của Sắc lệnh, Đài tưởng niệm “Thành phố Volokolamsk – thành phố vinh quang” sẽ được dựng vào tháng 7.2014.

[button-brown url=”https://www.tiengnga.net/ngay-chien-thang/thanh-pho-vinh-quang/” target=”_self” position=”left”]Xem toàn bộ các thành phố vinh quang ..[/button-brown]

Leave a Reply