Thành phố Vladivostok

Danh hiệu “Thành phố vinh quang”:

Năm 2010 thành phố Vladivostok được trao danh hiệu cao quý “Thành phố vinh quang” (sắc lệnh số 1333 của Tổng thống Liên bang Nga ngày 4.11.2010).

Đài tưởng niệm:

Theo tinh thần của Sắc lệnh, Đài tưởng niệm “Thành phố Vladivostok – thành phố vinh quang” được dựng trên quảng trường trung tâm thành phố vào ngày 2.9.2012.

[button-brown url=”https://www.tiengnga.net/ngay-chien-thang/thanh-pho-vinh-quang/” target=”_self” position=”left”]Xem toàn bộ các thành phố vinh quang ..[/button-brown]

Leave a Reply