Thành phố Viazma

Danh hiệu “Thành phố vinh quang”:

Năm 2009 thành phố Viazma được trao danh hiệu cao quý “Thành phố vinh quang” (sắc lệnh số 461 của Tổng thống Liên bang Nga ngày 27.4.2009).

Đài tưởng niệm:

Theo tinh thần của Sắc lệnh, Đài tưởng niệm “Thành phố Viazma – thành phố vinh quang” được dựng vào ngày 12.6.2011.

 

[button-brown url=”https://www.tiengnga.net/ngay-chien-thang/thanh-pho-vinh-quang/” target=”_self” position=”left”]Xem toàn bộ các thành phố vinh quang ..[/button-brown]

Leave a Reply