Velikii Novgorod – Thành phố vinh quang

Thành phố Velikii Novgorod

Danh hiệu “Thành phố vinh quang”:
Năm 2008 thành phố Velikii Novgorod được trao danh hiệu cao quý “Thành phố vinh quang” (sắc lệnh số 1533 của Tổng thống Liên bang Nga ngày 28.10.2008).

Đài tưởng niệm:

Theo tinh thần của Sắc lệnh, Đài tưởng niệm “Thành phố Velikii Novgorod – thành phố vinh quang” được dựng trên quảng trường trước Trung tâm điện ảnh thành phố vào ngày 8.5.2010.

[button-brown url=”https://www.tiengnga.net/ngay-chien-thang/thanh-pho-vinh-quang/” target=”_self” position=”left”]Xem toàn bộ các thành phố vinh quang ..[/button-brown]

Leave a Reply