Thành phố Velikie Luki

Danh hiệu “Thành phố vinh quang”:

Năm 2008 thành phố Velikie Luki được trao danh hiệu cao quý “Thành phố vinh quang” (sắc lệnh số 1532 của Tổng thống Liên bang Nga ngày 28.10.2008).

Đài tưởng niệm:

Theo tinh thần của Sắc lệnh, Đài tưởng niệm “Thành phố Velikie Luki – thành phố vinh quang” được dựng trên quảng trường Lênin vào ngày 17.7.2010.

 

[button-brown url=”https://www.tiengnga.net/ngay-chien-thang/thanh-pho-vinh-quang/” target=”_self” position=”left”]Xem toàn bộ các thành phố vinh quang ..[/button-brown]

Leave a Reply