Thành phố Lomonosov

Danh hiệu “Thành phố vinh quang”:

Năm 2011 thành phố Lomonosov được trao danh hiệu cao quý “Thành phố vinh quang” (sắc lệnh số 1457 của Tổng thống Liên bang Nga ngày 3.10.2011).

Đài tưởng niệm:

Hiện nay chưa có Đài tưởng niệm “Thành phố Lomonosov – thành phố vinh quang”.

 

[button-brown url=”https://www.tiengnga.net/ngay-chien-thang/thanh-pho-vinh-quang/” target=”_self” position=”left”]Xem toàn bộ các thành phố vinh quang ..[/button-brown]

Leave a Reply