Thành phố Kursk

Danh hiệu “Thành phố vinh quang”:

Năm 2007 thành phố Kursk được trao danh hiệu cao quý “Thành phố vinh quang” (sắc lệnh số 559 của Tổng thống Liên bang Nga ngày 27.4.2007).

Đài tưởng niệm:

Theo tinh thần của Sắc lệnh, Đài tưởng niệm “Thành phố Kursk – thành phố vinh quang” được đặt ngày 22.4.2010 trong Tổ hợp tưởng niệm “Vòng cung Kursk”.

Leave a Reply