Thành phố Kronshtadt

Danh hiệu “Thành phố vinh quang”:

Năm 2009 thành phố Kronshtadt được trao danh hiệu cao quý “Thành phố vinh quang” (sắc lệnh số 462 của Tổng thống Liên bang Nga ngày 27.4.2009).

Đài tưởng niệm:

Hiện nay chưa có Đài tưởng niệm “Thành phố Kronshtadt – thành phố vinh quang”.

[button-brown url=”https://www.tiengnga.net/ngay-chien-thang/thanh-pho-vinh-quang/” target=”_self” position=”left”]Xem toàn bộ các thành phố vinh quang ..[/button-brown]

Leave a Reply