Danh hiệu “Thành phố vinh quang”:

Năm 2009 thành phố Kozelsk được trao danh hiệu cao quý “Thành phố vinh quang” (sắc lệnh số 1388 của Tổng thống Liên bang Nga ngày 5.12.2009).

Đài tưởng niệm:

Theo tinh thần của Sắc lệnh, Đài tưởng niệm “Thành phố Kozelsk – thành phố vinh quang” được dựng trên quảng trường trước Nhà hát thành phố vào năm 2010.


[button-brown url=”https://www.tiengnga.net/ngay-chien-thang/thanh-pho-vinh-quang/” target=”_self” position=”left”]Xem toàn bộ các thành phố vinh quang ..[/button-brown]

Leave a Reply