Thành phố Kovrov

Danh hiệu “Thành phố vinh quang”:

Năm 2011 thành phố Kovrov được trao danh hiệu cao quý “Thành phố vinh quang” (sắc lệnh số 1456 của Tổng thống Liên bang Nga ngày 3.11.2011).

Đài tưởng niệm:

Theo tinh thần của Sắc lệnh, Đài tưởng niệm “Thành phố Kovrov – thành phố vinh quang” được dựng trên quảng trường trước nhà máy mang tên Degchiariov vào ngày 8.5.2014.

[button-brown url=”https://www.tiengnga.net/ngay-chien-thang/thanh-pho-vinh-quang/” target=”_self” position=”left”]Xem toàn bộ các thành phố vinh quang ..[/button-brown]

Leave a Reply