Thành phố Kalach-na-Donu

Danh hiệu “Thành phố vinh quang”:

Năm 2010 thành phố Kalach-na-Donu được trao danh hiệu cao quý “Thành phố vinh quang” (sắc lệnh số 342 của Tổng thống Liên bang Nga ngày 25.3.2010).

Đài tưởng niệm:

Đài tưởng niệm “Thành phố Kalach-na-Donu – thành phố vinh quang” hiện nay chưa được dựng.

 

[button-brown url=”https://www.tiengnga.net/ngay-chien-thang/thanh-pho-vinh-quang/” target=”_self” position=”left”]Xem toàn bộ các thành phố vinh quang ..[/button-brown]

Leave a Reply