Thành phố Groznưi

Danh hiệu “Thành phố vinh quang”:

Năm 2015 thành phố Groznưi được trao danh hiệu cao quý “Thành phố vinh quang” (sắc lệnh số 176 của Tổng thống Liên bang Nga ngày 6.4.2015).

Đài tưởng niệm:

Hiện nay chưa có Đài tưởng niệm “Thành phố Groznưi – thành phố vinh quang”.

 

Leave a Reply