Thành phố Gatchina

Danh hiệu “Thành phố vinh quang”:

Năm 2015 thành phố Gatchina được trao danh hiệu cao quý “Thành phố vinh quang” (sắc lệnh số 177 của Tổng thống Liên bang Nga ngày 6.4.2015).

Đài tưởng niệm:

Hiện nay chưa có Đài tưởng niệm “Thành phố Gatchina – thành phố vinh quang”.

 

Xem toàn bộ các thành phố vinh quang ..

Leave a Reply