Thành phố Elnhia

Danh hiệu “Thành phố vinh quang”:

Năm 2007 thành phố Elnhia được trao danh hiệu cao quý “Thành phố vinh quang” (sắc lệnh số 1346 của Tổng thống Liên bang Nga ngày 8.10.2007).

Đài tưởng niệm:

Theo tinh thần của Sắc lệnh, Đài tưởng niệm “Thành phố Elnhia – thành phố vinh quang” được dựng trên quảng trường Cận vệ vào ngày 30.8.2010.

[button-brown url=”https://www.tiengnga.net/ngay-chien-thang/thanh-pho-vinh-quang/” target=”_self” position=”left”]Xem toàn bộ các thành phố vinh quang ..[/button-brown]

Leave a Reply