Thành phố Elets

Danh hiệu “Thành phố vinh quang”:

Năm 2007 thành phố Elets được trao danh hiệu cao quý “Thành phố vinh quang” (sắc lệnh số 1347 của Tổng thống Liên bang Nga ngày 8.10.2007).

Đài tưởng niệm:

Theo tinh thần của Sắc lệnh, Đài tưởng niệm “Thành phố Elets – thành phố vinh quang” được dựng trên Quảng trường Đỏ của thành phố (đối diện với nhà thờ Voznesenski) vào ngày 7.5.2010.

[button-brown url=”https://www.tiengnga.net/ngay-chien-thang/thanh-pho-vinh-quang/” target=”_self” position=”left”]Xem toàn bộ các thành phố vinh quang ..[/button-brown]

Leave a Reply