Thành phố Dmitrov

Danh hiệu “Thành phố vinh quang”:

Năm 2008 thành phố Dmitrov được trao danh hiệu cao quý “Thành phố vinh quang” (sắc lệnh số 1534 của Tổng thống Liên bang Nga ngày 28.10.2008).

Đài tưởng niệm:

Theo tinh thần của Sắc lệnh, Đài tưởng niệm “Thành phố Dmitrov – thành phố vinh quang” được dựng trên phố Sovietskaia vào ngày 4.9.2009.

 

[button-brown url=”https://www.tiengnga.net/ngay-chien-thang/thanh-pho-vinh-quang/” target=”_self” position=”left”]Xem toàn bộ các thành phố vinh quang ..[/button-brown]

Leave a Reply