Danh hiệu “Thành phố vinh quang”:

Năm 2010 thành phố Briansk được trao danh hiệu cao quý “Thành phố vinh quang” (sắc lệnh số 339 của Tổng thống Liên bang Nga ngày 25.3.2010).

Đài tưởng niệm:

Theo tinh thần của Sắc lệnh, Đài tưởng niệm “Thành phố Briansk – thành phố vinh quang” được dựng trước tượng đài “Quả đồi Bất tử” vào ngày 29.6.2010.

Xem toàn bộ các thành phố vinh quang ..

Leave a Reply