Thành phố Belgorod

Danh hiệu “Thành phố vinh quang”:

Năm 2007 thành phố Belgorod là thành phố đầu tiên của LB Nga được trao danh hiệu cao quý “Thành phố vinh quang” (sắc lệnh số 558 của Tổng thống Liên bang Nga ngày 27.4.2007).

Đài tưởng niệm:

Theo tinh thần của Sắc lệnh, Đài tưởng niệm “Thành phố Belgorod – thành phố vinh quang” được dựng trên quảng trường Sobornaia vào ngày 10.7.2013.

[button-brown url=”https://www.tiengnga.net/ngay-chien-thang/thanh-pho-vinh-quang/” target=”_self” position=”left”]Xem toàn bộ các thành phố vinh quang ..[/button-brown]

Leave a Reply