Thành phố Arkhanghelsk

Danh hiệu “Thành phố vinh quang”:

Năm 2009 thành phố Arkhanghelsk được trao danh hiệu cao quý “Thành phố vinh quang” (sắc lệnh số 1386 của Tổng thống Liên bang Nga ngày 5.12.2009).

Đài tưởng niệm:

Theo tinh thần của Sắc lệnh, Đài tưởng niệm “Thành phố Arkhanghelsk – thành phố vinh quang” được dựng trên phố Severnaia Dvina vào ngày 31.8.2011.
Xem toàn bộ các thành phố vinh quang ..

Leave a Reply