Tác giả: Trịnh Quốc Vinh

Thôi thì hãy cứ sống hết lòng, cứ đối tốt với người và đừng mong đợi một điều gì ở người khác. Trong cuộc sống cần phải biết chủ động mọi vấn đề khi có thể, tự đứng bằng đôi chân của mình. Khi nhận thức được điều đó chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.