BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG NGA

BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG NGA – РУССКИЙ АЛФАВИТ CHỮ IN PHIÊN ÂM TÊN CHỮ CÁI CÁCH ĐỌC А – а [a] а [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/а.mp3″] Б – б [b] бэ [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/б.mp3″] В – в [v] вэ [sc_embed_player fileurl=”http://www.tiengnga.net/wp-content/uploads/2015/10/в.mp3″] Г – Đọc thêm …