Bài kiểm tiếng Nga cơ bản (25 câu)

Bài kiểm tiếng Nga cơ bản (25 câu)
4 (80%) 4 phiếu

79500a7cf9a30f32ab8b6c51d7f6a894

Тест на определение уровня владения русским языком

Bài trắc nghiệm 25 câu này giúp các bạn kiểm tra kiến thức ngữ pháp tiếng Nga cơ bản phục vụ việc học tại Nga.

Thời gian hoàn thành bài kiểm còn 10 phút. Nhấn vào đây để làm bài kiểm

2 thoughts on “Bài kiểm tiếng Nga cơ bản (25 câu)”

  1. 10. Обычно я … на остановку пешком.
    иду
    еду
    пришёл
    Думаю, что в этом контексте нам нужно использовать глагол ходить “Обычно я хожу на остановку пешком”.

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *