Leave a Reply

3 Comments on "Bài đọc: Новогоднее обращение Президента РФ В.Путина 2015"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Le Thai Ky
Member

Xin lỗi nhé, hôm qua xem vội nên vẫn bỏ sót một vài từ. Bạn xem lại nhé, để tiện mình chia theo từng đoạn:
Đoạn1 . встречАть; благорОдных; свЕтлых; вселЯет
2. дУмает; благополУчие
4. уходЯщего ; поблагодарИть;
5. нЕсколько ; мечтА; провелИ ; грАждан
6. решИть
7. сильнЕе
Lần này hy vọng không còn sót từ nào)))

Le Thai Ky
Member

Chào các bạn! Lâu lắm không đóng góp được gì vì bận cập nhật tình hình chiến tranh ở Ucraine. Riêng bài này mình thấy các bạn bạn nghe rất tốt, hầu như đúng hoàn toàn, chỉ có một vài sơ xuất nhỏ về trọng âm. Không phải là bắt bẻ (vì bao giờ sửa cũng dễ hơn) mà muốn thật chính xác thôi. Chúc các bạn thành công. Trọng âm mình viết chữ hoa nhé.
Как всегдА ; кругУ; сердцА; СевастОполь; навсегдА; поблагодарИть; солидАрность; справедлИвость; за судьбУ своей странЫ; добивАться; ОлимпиАду; поддержАл; каким, такИм; вЫполнить; встречАть; добротЫ.

wpDiscuz